Du leser:
En åpen himmel over Norge

En åpen himmel over Norge

Avatar photo

Jeg tror himmelen er åpen over Norge og at vi kan forvente vekkelse.

Det profeteres en del om vekkelse i Norge, og jeg tror vi kan forvente det. Med vekkelse tenker vi på at mye folk skal ta imot evangeliet over hele landet, og at det skjer en forandring i byer og bygder, ja, i atmosfæren i vårt land.

Profetier

Jeg har også mange ganger gjennom årene, inspirert av Guds Ånd, proklamert, visjonert og også profetert om folkevekkelse. Jeg glemmer aldri Oddvar Tegnander trosfylte prekener om «folkevekkelse i Norge» fra 90-tallet, blant annet ved Karismastevnene i Stavanger i Karismakirken. Jeg lever i tro på dette.

Profetier inspirerer til tro og til bønn og aktivitet inspirert av Ånden, men det er likevel ikke profetier som er hovedårsaken til at jeg tror på vekkelse. Min tro bygger på Guds Ord og kunnskap om Guds vilje. Den profetiske Hellige Ånd virker gjennom Ordet.

Vil at alle skal bli frelst

Gud elsker alle mennesker. Jesus ga sitt liv og betalte prisen for alle mennesker. Jesus har bedt oss forkynne evangeliet for alle mennesker slik at de kan ta imot Hans forsoning. Gud har tydelig erklært at han vil at alle skal bli frelst.

Ingen synd eller ugudelighet er så stor at den overvinner Jesus seier på korset, eller evangeliet og Guds nåde til mennesker

Forstå tiden

Vi oppfordres til å be for for alle mennesker slik at dører kan åpnes for evangeliet. Vi ber ikke for å forandre Gud, vi vet hva Han vil, men for at vi skal komme på linje med Guds planer og strategier og forstå tiden vi lever i som fremfor alt er nådens tid.

I de siste dager skal han utøse av sin Ånd over alle mennesker, og det er et pågående verk av Gud.

Les også

«Høsten er stor», er ordene fra mesteren selv. «Mitt hus skal bli fullt», sier Han også.

Vi behøver profetier «til oppbyggelse, formaning og trøst», og ferske hilsener og signaler fra himmelen inn i tiden vi lever og inn i vår situasjon.

Vi vet også at synd og ugudelighet har negative konsekvenser for folk og nasjoner, men ingen synd eller ugudelighet er så stor at den overvinner Jesus seier på korset, eller evangeliet og Guds nåde til mennesker. Det viser Bibel og historie.

Åpen himmel

Jeg tror at himmelen er åpen over Norge, midt i alt som er frustrerende og negativt. Det største behov landet vårt har er på nytt å få høre evangeliet om hva Jesus har gjort for alle mennesker. Vi reiser oss i frimodig tro på evangeliet!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!