Du leser:
Veien ut av sammenligning

Veien ut av sammenligning

Avatar photo

Bibelen sier at Gud har skapt oss som sine mesterverk. Hos han er det alltid rom for å komme akkurat som vi er. Men er denne sannheten så lett å tro på i dagens samfunn?

Se for deg at du har malt ditt fineste verk, fullt av detaljer og de aller fineste farger. Du jobber dag og natt for at dette bilde skal bli akkurat slik du har tenkt. Planlegging og arbeid legges ned i maleriet. Du blir ferdig og ser på det som ditt mesterverk.

Tenk hvor vondt det må være å da få høre fra alle kanter at maleriet ikke er bra nok. Vi lever i en verden der det dessverre er blitt sånn. Vi vokser opp i en generasjon av mennesker som strever etter perfeksjon og prestasjon. Vi mennesker står i speilet og hakker ned på Guds mesterverk, det mest dyrebare han har. Men hva kan vi gjøre for å være en motkultur?

For meg har det handlet om å innse at min verdi hos Gud er så uendelig mye større enn den verdi jeg og andre har gitt meg selv.

Gud sendte sin sønn til oss nettopp fordi vi klarer oss ikke uten ham.

Jeg ønsker å ikke la følelsene mine få siste ordet, men at Gud skal få autoriteten til å fastsette min verdi. For i bunn og grunn er det hans mening som betyr noe. Han er vår skaper og frelser. Det handler om å legge fra seg egne og andres tanker og la han få bekrefte hvem vi er, gjennom hans ord.

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» (Ef 2,10)

Da jeg begynte på videregående fikk jeg et møte med min egen sammenligning. Alle andre fikk til så mye mer enn meg, jeg følte hang så langt etter. Jeg strevde etter bra karakterer og stadig sammenlignet meg med alle de uoppnåelige bildene jeg hadde sett på instagram. Jeg oppdaget at jeg hadde blitt helt begravd i følelsen av å ikke være god nok og at alle andre er bedre enn meg. Jeg lot andre definere meg og jeg strevde etter å være som alle andre, om ikke bedre. Dette valgte jeg å ta et oppgjør med.

Jeg oppdaget at det å alltid trenge å være god nok var ganske slitsomt, og dessuten helt umulig…

«For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget» (Rom 10,14)

Gud sendte sin sønn til oss nettopp fordi vi klarer oss ikke uten ham. Vi trenger Jesus som vår frelser og redningsmann.

Jesus er perfekt, noe vi aldri kan bli. Så når jeg skjønte dette kunne jeg hvile i at det er ingenting jeg trenger å streve etter eller prestere, for Jesus har ofret alt for meg og tatt min synd. Derfor er jeg bra nok når jeg har Jesus – Den perfekte – med meg på laget, som har tatt all min skyld og skam.

La oss fylle oss med Guds sannhet.

I et galleri kan du se mange unike maleri. Om ti personer så på det samme bilde ville du fått ti ulike tolkninger på hva bildet viser. Det er aldri en tolkning som er helt lik den kunstneren selv har tenkt.

Slik er det også med oss. Alle kan mene så mye de vil om oss, lage hver sin tolkning og sitt bilde av oss. Men det er ingen andre enn Gud, Skaperen, som vet akkurat hvem vi er og hvilken enorme verdi vi har. Det er han som er kunstneren og som sitter på den sanne tolkningen av oss.

Så la oss velge å la Gud definere oss, bekrefte oss og fortelle oss hvem vi er. La oss fylle oss med Guds sannhet. Han er vår far og vi er hans barn.

(Teksten er hentet med tillatelse fra Sennep.net)

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!