Du leser:
Livet som lagspiller

Livet som lagspiller

Avatar photo

I løpet av mitt første år som student opplevde jeg å møte mange mennesker som er gode lagspillere noe som inspirerte meg til å jobbe mot å bli en bedre lagspiller. Når jeg bruker ordet lagspiller tenker jeg ikke at dette bare er begrenset til en idrettsarena, men at det gjelder for mange forskjellige områder i livet.

Hva er en god lagspiller?

Jeg tenker det handler om å spille de rundt seg gode. Å jobbe for å få ut det beste i andre. Hjelpe hverandre, gi komplementer og oppmuntringer, positive ord og spre glede. En lagspiller er en som spiller for lagets beste i stedet for egen vinning.
Hvis jeg skal oppsummere alle punktene i forrige avsnitt i et ord ville jeg valgt ordet «å tjene». I bibelen underviser Jesus mye om å være en tjener og å tjene andre.

Et eksempel på dette finner vi i Johannes evangeliet: «Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det» (Joh 13, 12-17).

En tjeners skikkelse

I denne bibelteksten oppfordrer Jesus oss til å tjene hverandre. Han går fram som et forbilde for disiplene sine og oss, ved å ta på seg en tjeners skikkelse og vise hvordan vi skal være tjenere i denne verden. Når vi alle er tjenere for hverandre betyr det at vi står likt. Ingen er over eller under noen andre i status eller rang, men vi står alle likt både overfor Gud og mennesker.

På lag med Gud

«Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk» (Fil 4,13). Dette er et av mine favorittvers. Jeg har alltid likt verset fordi jeg har tenkt at med Gud på laget kan jeg få til alt og gjøre hva som helst. Ingenting er umulig!

Senere har jeg skjønt at det kanskje ikke er akkurat det som er meningen med det verset. I den konteksten hvor Paulus skriver handler det mer om at Gud vil hjelpe oss gjennom enhver situasjon. Det betyr ikke at alt kommer til å bli bra, eller at alt vil bli som du hadde tenkt, men Gud vil være med deg og hjelp deg gjennom tøffe perioder og hjelpe deg å overvinne det du står overfor. For det står ikke «Alt mestrer jeg i ham som gjør med sterk», men «Alt makter jeg».

På dager man har nok med å makte er det fint å vite at man har et lag rundt seg.

På dager man har nok med å makte er det fint å vite at man har et lag rundt seg.

Må selv bli tjent

Det siste året har jeg blitt mint på at vi kan ikke alle tjene hverandre uten at noen blir tjent.

«Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer» (Rom 1,4-5).

Les også

Jeg tror Gud har skapt oss med forskjellige gaver og talenter. Og det vil være dager hvor man føler man mestrer alt, hvor man er helten, alt går din vei, og man har masse overskudd til å tjene andre med de talentene og ferdighetene man har. Men så vil det være dager hvor man har nok med å makte, nok med å komme seg gjennom, og da er det fint å vite at man har et lag rundt seg og at det er andre som kan tjene deg.

Styrken i fellesskapet

Vi lever i en veldig individualistisk kultur hvor alle helst skal få til ting på egen hånd. Men jeg tror ikke det er en svakhet å ikke få til alt, ikke mestre alt. Kanskje det betyr at man må legge bort stoltheten og innrømme at det ikke er alt man klarer selv, men at man har svakheter og ikke er perfekt.

I stedet for å bruke våre talenter til å opphøye oss selv kan vi bruke de på å tjene hverandre og Gud. Jeg tror vi burde skifte fokus og se på styrken i fellesskapet. At vi sammen er ett lag.

Den beste lagspilleren av alle

Men så vil det være dager hvor laget svikter og du føler du står alene. For vi er alle mennesker, vi er ikke perfekt, men vi gjør feil. Og det finnes en grense for hvor mye vi mennesker kan klare å gjøre i egen kraft. Da er det fint å vite at vi har den beste lagspilleren på laget vårt nemlig Jesus. Han som var villig til å gi sitt liv for oss.

For han er pasningsspilleren som åpner alle muligheter for deg så du kan score.
Han er keeperen som redder deg når du føler at alt holder på å rakne.
Han er treneren som gir deg akkurat de rådene du trenger når du ikke vet hva du skal gjøre.
Og han er lagkameraten din, som tar deg i hånda og reiser deg opp igjen når du faller.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!