Du leser:
For gammel til å være ungdomsleder? Du trenger ikke å gi deg ennå!

For gammel til å være ungdomsleder? Du trenger ikke å gi deg ennå!

Avatar photo

Hvor lenge kan en være engasjert i et ungdomsarbeid, og hvordan kan et lederteam fungere godt sammen?

Som voksen kan du fortsette å bygge ungdomsarbeid, men i en i annen rolle som vil være en stor støtte for den med mindre erfaring. 

Jeg har hatt den store gleden av å  engasjert  ungdoms- og studentarbeid, som pastor i kirken jeg er en del av og i utdanning av ungdomsledere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Det er et stort privilegium.

Det er ulike og ofte naturlige årsaker til at en ungdomspastor går over i andre ansvarsområder i kirke og arbeidsliv. En vanlig årsak er at livssituasjonen har endret seg i løpet av noen år. Noen har blitt foreldre selv, og det er ikke så enkelt å være så mye tilstede for ungdommene i helger og kvelder som tidligere. Det kan være en ønsket og naturlig overgang.

Det er ikke alle som er overbevist om at de skal jobbe med barn og unge hele livet, selv om jeg noen ganger skulle ønske at det var slik.

Skal du gi deg nå?

Spesielt når  noen riktig gode ledere konkluderer med at nå er tiden inne for å avslutte. Skal du gi deg nå som du endelig vet hva du holder på med og i tillegg blitt skikkelig dyktig?, har jeg spurt noen ganger.

Det nye testamentet har mange ulike bilder på kirken. Et av disse er at kirken er en bygning.

«I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt i Jesus Kristus» (1 Kor 3,10).

Dersom det bare fantes håndverkere, ville det sannsynligvis bli altfor uklart hva som skal gjøres og når det skal skje. En entrepenør vil bidra til å få prosjektet til å lykkes. Denne rollen koordinerer de ulike oppgavene i prosessen, slik at den enkelte har oversikt over hva som skal gjøres til enhver tid.

Din erfaring trengs

En entrepenør har nødvendigvis  ikke den spisskompetansen som håndverkeren har, og trenger dessuten en arkitekt som har tegningene og den helhetlige oversikten over planene.

Håndverkeren i et ungdomsarbeid er ofte en som kan være tilgjengelig for ungdommene. Det er en som elsker å bli med på turer, være med på noen ville ideer, investere i relasjoner og på den måten trene disipler av Jesus. Denne lederen har  ikke nødvendigvis så mye erfaring med å lede større prosjekter og vil lykkes bedre dersom en får støtte i form av tydelige ansvarsoppgaver og forventningsavklaringer.

Mitt inntrykk er at vi ofte forbinder ungdomslederrollen i denne funksjonen. En entrepenør i  ungdomsarbeid derimot  vil ofte være en person med mer erfaring, men ikke nødvendigvis i stand til å være med på alt som skjer i ungdomsarbeidet til enhver tid. Vedkommende kan bruke av sin erfaring med å hjelpe til med å utvikle arbeidet organisatorisk og strukturelt.  Det er en mulighet til å fortsette å bygge ungdomsarbeidet, men i en i annen rolle som vil være en stor støtte for den med mindre erfaring. 

Livslang etterfølgelse

En arkitekt er en som har mye ledererfaring som kan bidra med  en helhetlig oversikt over hva som skjer i de andre områdene i kirken, slik at en lettere kan tenke helhetlig omkring ulike aldersgrupper og livslang etterfølgelse. Denne personen er kan være en pastor eller en med lang erfaring med ledelse av barn og unge. De kan bidra med uvurderlig støtte med langtidsplanlegging, implementering av  visjon, mål, verdier og annet overordnet arbeid. 

Kanskje kan denne enkle  sammenligningen med byggeprosjektet være med på å utvide forståelsen av hva det vil si å være en ungdomsleder?  Kan det utfordre til å få en lengre horisont på hvor lenge en kan være engasjert i et ungdomsarbeid, og hvordan et lederteam kan fungere godt sammen?

(Les mer om dette i boka Sustainable Youth Ministry av Mark De Vries)

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!