Du leser:
Trosforsvar: Hvor kommer ditt moralske kompass fra?

Trosforsvar: Hvor kommer ditt moralske kompass fra?

Avatar photo

Alle har et slags moralsk kompass, men hvor kommer det fra? I følge kristendommen er det Gud som er moralens opphav. Men kan vårt moralske kompass peke på en skaper, selv om våre oppfatninger av rett og galt er så ulike?

Her vil jeg prøve å se for meg en samtale mellom meg og en ateist om Guds eksistens, og jeg vil ta utgangspunkt i temaet moral.

Jeg vil anta at det finnes en opplevelse av rett og galt i oss mennesker, og ateisten er enig med meg i det. Derfra vil jeg forsøke å lede samtalen mot et spørsmål om Gud eksisterer eller ikke, men jeg vil starte med noen grunnleggende spørsmål før jeg i det hele tatt snakker om Gud.

Hvert spørsmål vil være et enten-eller-spørsmål, slik at man bare har to alternativer å velge mellom. Derfor kaller jeg metoden for binær apologetikk, og den er ment å holde orden i diskusjonen og finne ut akkurat hvor uenighetene mellom samtalepartnerne ligger.

Les også: Hvordan argumenterer du for Guds eksistens?

Objektivt eller subjektivt

Det første spørsmålet er å vurdere om det finnes objektiv moral eller ikke. Det er opplagt at vår moralske opplevelse er subjektiv, for den varierer jo stort fra menneske til menneske. Men er det alt? Er det kun en subjektiv opplevelse?

Et eksempel på noe som er subjektivt er smakssansen. Noen liker brunost, mens andre misliker det. Kan man si at den ene har rett og den andre tar feil? Nei, for det er en smakssak, og dermed er helt subjektivt.

Et eksempel på noe som er objektivt er temperatur. Selv om noen vil mene at vannet er 10°C og andre sier 5°C, kan man enkelt finne ut av hvem som har rett. Det finnes en objektiv sannhet i det spørsmålet.

Er moral en subjektiv smaksak, eller noe objektivt i likhet med spørsmålet om temperatur? I kristen tro er det Gud som setter standarden for rett og galt i kraft av å være skaper av alt.

Dermed mener kristne at det finnes en objektiv sannhet i moralske spørsmål. En ateist kan egentlig være åpen for begge alternativer, men hvis han mener moral kun er noe subjektivt, vil jeg prøve å overbevise ham om det motsatte. Det er nemlig første steg i denne argumentasjonsrekken for Guds eksistens.

Hvordan overbevise?

Hva kan jeg gjøre for å overbevise ateisten om at moral er objektivt? Se for deg at han har to dyre klokker, at jeg stjeler den ene, og denne samtalen oppstår:

– Hei, hvorfor stjal du klokka mi? Den var veldig dyr. Vet du ikke at det er galt å stjele?

– Du mener kanskje det, men etter min mening er ingenting galt i å ta en klokke fra en som har to.

Klarer du å se for deg at ateisten da svarer følgende:

– Jaja, det er jo en smakssak hva som er rett og galt, så du må jo få lov til å mene det du vil om saken. Jeg synes fortsatt klokka tilhører meg, men det blir jo din mening mot min mening uten at noen av oss har mer rett enn den andre. 

Neppe! Han vil mene at jeg tar feil og han har rett. Dette viser meg at selv de som sier moral kun er subjektivt, egentlig ikke selv tror på det.

Selv de som sier moral kun er subjektivt, egentlig ikke selv tror på det

En moralsk standard

La oss gå videre til neste steg, og anta at ateisten enten var eller ble enig med meg i spørsmålet om objektiv moral.

Da vil jeg stille det neste binære spørsmålet:  Finnes det en moralsk lov som definerer skillet mellom rett og galt? Her vil nok mange ateister kjenne at det lugger litt i hjernebarken. Det høres ut som om man nå snakker om en gudgitt morallov, og det kan bli en alt for stor religiøs kamel å svelge.

Ateisten er forståelig nok skeptisk til dette, men hvis man tror moralen er objektiv, kan man da unngå å tro på en objektiv moralsk lov? Hvis det finnes et objektivt korrekt svar på moralske spørsmål, som for eksempel i tilfellet med klokkestjeling, betyr ikke det at det må finnes en måte å «måle» det på?

Grunnen til at man kan snakke om hvem som har rett følelse av temperaturen er jo at det finnes en skala som ikke er avhengig av menneskers meninger. Hvis noen mener stjeling er ok og andre mener det er galt, hvordan kan man si at den ene har rett og den andre tar feil, hvis ikke de riktige svarene finnes et sted?

Når vi sier at det skjer mye ondskap i verden, så mener vi noe mer enn at vi ikke liker det som skjer. Vi mener jo at noe ikke er slik det burde være. Vi ser altså for oss en slags standard for hvordan ting burde være.

Hvis en sannhet skal være objektiv er det forutsetning at det finnes en objektiv burde-være-standard man kan måle den opp imot. Hvis ateisten absolutt ikke vil godta eksistensen av en slik morallov blir han nok pent nødt til å godta at moral kun er noe subjektivt. (Og da er det bare å stjele den andre klokka også  – hehe!) 

Hva står bak den moralske standarden? 

Vi forestiller oss at ateisten ikke er komfortabel med å gå med på at moral bare er spørsmål om smak og behag. Jeg tror de fleste av oss vil innse at for eksempel kaldblodig drap, svart løgn og forræderi er galt selv om noen skulle påstå noe annet.

Slike ting er faktisk galt fullstendig uavhengig av menneskers meninger, med andre ord helt objektivt sett. Da følger det logisk at denne standarden for rett og galt også må finnes, og vi er kommet ved siste veiskille i diskusjonen.

Les også

Er det Gud som står bak moralloven eller ikke? Hvor ellers skulle en slik morallov komme fra? Hvis det er mennesker som har laget loven, så er den jo ikke objektiv. Hvordan ellers kan en lov være universelt gjeldende for alle mennesker, om ikke loven er laget av en som også selv er over alt og alle?

Er det Gud som står bak moralloven eller ikke?

Alternativet kunne kanskje være at loven bare eksisterer i seg selv og ikke er laget av noen. Det finnes noen som er forkjempere for en slags platonsk eksistens av moralske sannheter. Men kan man da virkelig si at denne loven gjelder for alle mennesker? Hvorfor skulle man forholde seg til den, hvis det ikke er noen som overholder og dømmer etter denne loven?

Enten er det Gud som har laget loven eller ikke, så det finnes uansett bare to alternativer. For meg gir det god mening at Gud lager en slik lov, siden han har planlagt og skapt alt med en hensikt. Dermed har han også rett til å definere hva som er godt og hva som er ondt, basert på hva som fremmer hensikten og hva som hemmer hensikten med universet.

Noen vil likevel protestere her og si at problemet med hvor moralloven kommer fra ikke løses med å si at Gud står bak. De appellerer til det såkalte Eutyfrons dilemma. Dypere gjennomgang av det får bli gjenstand for en annen artikkel. Her nøyer jeg meg med å nevne at Eutyfrons dilemma er et falskt dilemma, og vil derfor ikke skape problemer for denne argumentrekken.

Jeg ville gi ateisten sjansen til å komme med andre forklaringer enn Gud på hvordan denne moralloven finnes, men uten andre gode kandidater kan man konkludere med at Gud finnes.

Ryddig struktur og vennlig tone

For å oppsummere kan man si at troen på at det finnes en objektiv rettesnor for rett og galt, ganske fort leder oss til troen på at det finnes en Gud.

I tillegg er det viktig avslutningsvis å poengtere noen viktige verdier i samtaler med ateister om denne slags emner.

Diskusjonsrammen jeg har lagt fram er et enkelt skjema, og i samtale vil man sikkert merke at det kan finnes flere nyanser enn det som kommer fram her. Viktigere enn å tvinge fram egne poeng og pushe mot det siste steget for å overbevise om Guds eksistens, er å vise ydmykhet og vennlighet i møte med den andre.

Viktigere enn å tvinge fram egne poeng og pushe mot det siste steget for å overbevise om Guds eksistens, er å vise ydmykhet og vennlighet i møte med den andre.

Hvis argumentene er gode er de ikke avhengig av en påståelig og agiterende framføring, for de står på egne ben. Hvis argumentene har hull som kommer fram i samtalen, så undersøk dem sammen og ikke vær redd for å innrømme feil eller mangel på forståelse.

Siden teknikken jeg framlegger kan virke litt kynisk eller til og med manipulerende, er det viktig for meg å understreke dette. Sørg for at samtalens struktur er ryddig, men også for at tonen er vennlig.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!