Du leser:
Kan man bli forandret av en bok?

Kan man bli forandret av en bok?

Sten Sørensen

I stedet for å forandre på Guds ord, ønsker jeg at Ordet skal forandre meg.

Bibelen har alltid vært gjenstand for angrep. Boken er forsøkt å snakkes ned og reduseres til en menneskelig bok.

Det første djevelen gjorde i Edens hage var å spørre: «Har Gud virkelig sagt?» Han ønsket å tone ned Guds vilje og plan og fristille menneskene i forhold til Guds ord. Det er fortsatt hans strategi.

En skattekiste

Jeg blir mer og mer avhengig av Bibelen. Der taler Gud til meg. Der blir Han stor og allmektig og jeg blir trygg med en Himmelsk framtid.

Noen leser Bibelen som å besøke en godteributikk der det står på plakaten: «Bland selv din egen godtepose».

En slik tilnærming er farlig. Se 2 Tim 3,15-16; 2 Pet 1,19-21.

Det gamle testamentet.

Vi finner tekster i GT som er vanskelige for oss. Det er viktig å lese GT i lys av Det nye testamentet. Vi er jo ikke jøder. Vi må huske at Gud i GT først og fremst handlet med et folk. For Gud var ingen ting viktigere enn å beskytte Israel, og lære dette folket lydighet.

At Jesus oppfyller GT, får betydning for hvordan vi forstår en del av lovene og forordningene i GT. Ikke minst gjelder dette når det gjelder ofrene. Jesu offerdød gjør ikke ofrene i GT lenger nødvendig. Hebr 9,12. Se også Matt 5, 17-18.

Noen gode råd om bibeltolkning er: Teksten må sees i sin sammenheng. Vi må søke etter tekstens mening. For eksempel Matt 5,29:  «Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg!» Jeg tror ikke Jesus mente dette bokstavelig. Jesus ønsker å understreke syndens forferdelige alvor. Den vil nemlig føre til fortapelsen, og da er selv ikke et øye noe for å regne mot å gå fortapt.  

Alt gjelder ikke alle

Se Luk 9, 60: «Men han sa til ham: La de døde begrave sine døde; men gå du avsted og forkynn Guds rike». Det bibelordet gjorde at en mann sluttet som graver. I stedet ble han forkynner. Det er fantastisk når Guds ord taler inn i livet vårt, men dette bibelordet gjelder ikke for alle.

Bokstavtro eller levende tro? Bokstavtro kan lett føre til død religion eller feil tro. Fariseerne brukte ordet til å dømme mennesker, uten plass for den ånd som Bibelen er skrevet i. Se 2 Kor 3,6.

Sadukkerne forkastet Ordets autoritet, de forkastet det overnaturlige. Derfor ville de ikke akseptere at det fantes en oppstandelse fra de døde. Jesus sier til dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft». (Matt 22,29).

Bibelen har ett hovedbudskap

Den viser oss veien til frelse. Både GT og NT har dette som hovedbudskap. Alt er zoomet inn i Joh 3,16. Bibelens hovedbudskap er Jesu Kristi evangelium og hovedpersonen er Jesus Kristus. Som Martin Luther så fint sa: «Jesus er Bibelens kjerne og stjerne.»

Bibelen har en hovedperson.

«Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt som står skrevet om Ham i alle Skriftene» (Luk 24, 25-27).

Les også

«Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene.» (Luk 24,45).

Gud har sagt at alle sine løfter er oppfylt i Jesus Kristus: «Han var ikke et ja og nei, men i Ham var bare ja. For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss» (2 Kor 1, 19-20).

Vi trenger alle mat til vår fysiske kropp. Vår sjel og ånd trenger daglig føde: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Ord som går ut av Guds munn» (Matt 4,4). 

Kraft til å forandre

Jeg ønsker ikke å forandre på Guds Ord. Det står seg og har forvandlet millioner av mennesker. I stedet for å forandre på Guds ord, ønsker jeg at Ordet skal forandre meg. Guds ord er ånd og liv!

Den store tenkeren Augustin sier om sitt syn på Bibelen: «Hvis jeg finner noe i disse Skriftene som jeg undrer meg over og som tilsynelatende er feil, så nøler jeg ikke med å anta … at det er i min forståelse feilen ligger.» 

Bibelen er en skattkiste som rommer det mest verdifulle i mitt liv! Derfor kan jeg anbefale den.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!