Du leser:
8 grunner til å tro på Bibelen

8 grunner til å tro på Bibelen

Avatar photo

Hvorfor tro på Bibelen som Guds Ord? Her har du flere (sammensatte) grunner, og listen kan utvides.

1. Gode svar på vanskelige spørsmål

Bibelen gir gode svar på de store og vanskelige spørsmålene som angår alle mennesker. For eksempel om meningen med livet og universets opprinnelse. Ifølge BigBang-teorien ble all materie, tid, og rom til i et kosmologisk øyeblikk. Hva annet enn Bibelens Gud – som er evig og ikke-materiell – kan ha forårsaket dette store smellet?

2. Jesu vitnesbyrd om «Skriften» 

I de fire evangeliene leser vi om en Jesus som utrykker en usedvanlig tillit til de gammeltestamentlige skriftene (som var skrevet flere hundre år før, og alle var tilgjengelig på Jesu tid). I Johannes 10,35 sier Jesus at «Skriften kan ikke gjøres ugyldig». Så hvis du allerede tror på Jesus, gir den historiske personen Jesus deg en god grunn til å tro på skriftenes guddommelige inspirasjon!

3. Bibeltekstenes interne vitnesbyrd

Bibelen består av 66 bøker skrevet over en lang tidsperiode på 1000-1500 år. Hvordan disse tekstene omtaler hverandre (f.eks. 2 Tim 3,16; 2 Pet 3,15-16), altså Bibelens egen lære om «skriften», er interessant å studere. Her finner vi nemlig et høyt syn på de bibelske skriftene som Guds Ord!

4. Vitnesbyrd fra kirkehistorien

Hos toneangivende kirkefedre som for eksempel Augustin og Martin Luther finner vi et høyt syn på Bibelen. Vi kan kalle det for «tradisjonsargumentet».

5. Bibelens historiske troverdighet

Dette er også kun et av flere argumenter. Mye (men ikke alt) av Bibelens mange beretninger kan bekreftes via andre arkeologiske funn. Det gjelder særlig fra ca. 1000 f.Kr. og til og med Jesu tid.

6. Bibeltekstenes koherens 

Bibelen består av mange bøker, skrevet av mange forfattere over en lang tidsperiode, på tre ulike språk. Hvis du leser Bibelen, vil du nok bli overrasket over dens enhet og harmoni. T.B. Barratt som tok pinsevekkelsen til Norge og Europa kommenterte dette og sa: «Hvordan kan dette forklares? Det er bare ett svar! Det må ha vært én Ånd, én tanke, ett mål som har inspirert dem alle!»

Les også

7. Bibelen fungerer i praksis 

Menneskers mange erfaringer og opplevelser av at Bibelen faktisk fungerer, og at det den sier om Gud og vår virkelighet stemmer, er et ytterligere argument for at den taler sant. De mange vitnesbyrd som finnes fra kristne i dag og fra kirkehistorien er alle en invitasjon til å komme og tro, for å smake og kjenne at Herren er god…

8. Ordet om oppstandelsen

Det glade budskapet om Jesu oppstandelse er den beste forklaringen på den tomme graven. Det kristne budskapet står og faller med Jesu oppstandelse. Hvordan forklare det bemerkelsesverdige men veletablerte historiske faktum at Jesu grav er tom?

Bakgrunnen for de 8 grunnene var en undervisningskveld i Filadelfiakirken Vestby, hvor de utdypes, og som kan høres på podcast via min blogg: Tro søker forstand. Jeg har også skrevet mer i kapittelet «Bibelens inspirasjon og autoritet» i den nyutgitte boken «Dette tror vi: Sentrale teologiske og verdimessige spørsmål», som har flere bidragsytere, blant annet fra HLT.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!