Du leser:
«Helbredelse, tegn og under», del 6: Når sykdommen kommer tilbake…

«Helbredelse, tegn og under», del 6: Når sykdommen kommer tilbake…

Avatar photo

I flere artikler har jeg fortalt om min egen reise når det gjelder helbredelse, tegn og under. Jeg har berettet om en rekke helbredelser jeg har fått være vitne til. Men hva om det skjer tilbakefall? La meg fortelle om noen eksempler på det.

På begynnelsen av 1970-tallet lå min far til sengs med isjias i flere uker, hjemme i Bergen. Dette var i den karismatiske vekkelsens gjennombruddstid. Full Gospel Business Men hadde på den tiden en møteserie med en gjestepredikant fra USA, med en sterk tjeneste i å be for syke. Vi brakte min far dit, og han ble bedt for – og han ble så bra at han gikk på jobb dagen etter. Men han kom hjem med smerter, og dagen etter lå han til sengs, like dårlig som før.

Min mor nektet imidlertid å gi opp. Hun ble fylt av en åndelig kampinnstilling. Og et par dager senere, søndag morgen, la hun Bibelen på ham mens de ba sammen. Da gikk det en varme gjennom min far, som drev smerten bort. Den kom aldri tilbake. Noen dager, en ukes tid, slepte han litte grann på det ene benet, men så ble det bra også.

Såret kom tilbake

I desember 2000 var jeg vert for forkynneren Charles Ndifon. På det første møtet var det en mor til stede med sin tenåringssønn. Han hadde hatt hjerteoperasjon, men såret etter operasjonen ville ikke gro. Man hadde strevd med å få det til å gro i flere måneder (syv måneder, etter hva jeg husker). Såret var dypt og noen centimeter bredt. «Det skal gro på 24 timer», sa Nidfon. «Det var dristig sagt», tenkte jeg. Men det gjorde det, nesten hundre prosent, og resten veldig fort.

Etter noen uker imidlertid sa gutten til sin mor: «Såret holder på å komme tilbake». Og det gjorde det.

Etter noen uker imidlertid sa gutten til sin mor: «Såret holder på å komme tilbake». Og det gjorde det. Men moren fortalte at hun hvilte i Guds løfter og takket og priste ham for dem. Og såret forsvant på nytt og kom aldri tilbake. Dette fikk jeg bekreftet flere år senere.

Frisk fra matallergi

Sommeren 2001, under sommerstevnet på Hedmarktoppen, var et foreldrepar til stede med sin datter som led av en matallergi. Hun tålte ikke det minste lille grann av melk eller egg. Selv om de holdt henne på en streng diett, hadde hun fortsatt noe utslett.

Under felles forbønn ba de for henne, og da de kom hjem, testet de forsiktig med litt melk. Hun fikk ikke den vanlige reaksjonen, og de kunne fortsette å teste. Det viste seg at nå tålte hun både egg og melk uten problemer. De fikk en vidunderlig sommer. Hun kunne spise iskrem og nyte annet hun ikke hadde kunnet gjøre før.

Men, noen dager før hun skulle tilbake til barnehagen, begynte symptomene på allergien å komme tilbake. Foreldrene ba imidlertid imot det, og allergien forsvant på nytt.

I barnehagen hang det en plakat hvor det stod at hun ikke måtte få noe som inneholdt egg eller melk. Men den kunne nå tas ned. Vitnesbyrdet om hennes helbredelse kunne fortelles.

Helbredelses-prosess

Hvordan skal vi tenke om slike tilbakefall? En side ved saken er at vi har en fiende, djevelen, som vil stjele det Gud har gitt fra oss. «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge» (Joh 10.10). Vi skal få «stå ham imot, faste i troen» (1 Pet 5,9). Vi skal få holde fast på Guds løfter om helbredelse og hvile i dem.

En annen måte å se det på er at helbredelsen kan være en prosess som skjer i flere faser. Helbredelsen som finner sted, må etableres.

Uansett, hva skal man gjøre hvis man opplever tilbakefall? Det første rådet er: Hold fast på Guds løfter og hvil i dem (Jes 53,4-5; Sal 103,3), og byd sykdommen og plagen å vike i Jesu navn. For det andre, ikke vær redd for å komme tilbake til forbønn på nytt. Likesom Jesus måtte legge sine hender på en blind to ganger (Mark 8,22-25), kan vi be flere ganger – også etter et tilbakefall.

Det er veldig viktig å snakke om dette med tilbakefall; det skjer nemlig av og til. Og det er veldig lett hendt at folk nøler med å fortelle om det. De har kanskje vitnet om helbredelse, og hvis de så opplever tilbakefall, kan det være at de kjenner seg flaue eller skamfulle – og ikke våger å si det. Derfor må vi forklare for folk at dette kan skje, og at det ikke er unormalt. Og vi må oppmuntre dem til å komme til forbønn på nytt som en del av prosessen.

Marie Monsen

Den norske Kinamisjonæren, Marie Monsen, forteller i sin bok «Bønnens makt» om hvordan hun gang etter gang ble helbredet – som regel ved å ta til seg Guds løfter og holde fast på dem.

Jeg kan lese hennes vitnesbyrd om dette om igjen og om igjen fordi de er så lærerike. Hun forteller hvordan hun skritt for skritt fikk komme inn i erfaringen av helbredelse for sin egen del.

Les også

En av erfaringene gjaldt malaria, som var kronisk. Hun fikk stadig anfall. Men Salme 103,3 må også gjelde malaria, kom hun til: «Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer».

Kom aldri tilbake

Matt 8,16-17 ble også et viktig skriftavsnitt for henne. Hun begynte å repetere disse versene høyt for seg selv, for «troen kommer ved hørelsen» (Rom 10,17). Hun våget også å si til andre at hun «ville bli kvitt malariaen». De så på henne og på hverandre «i tydelig vantro».

Natten etter at dette var sagt, fikk hun et veldig kraftig anfall av malaria. Det var som hun kunne høre «de kjære vennene (som ennå var i huset) si til hverandre: ‘Ja, var det ikke det vi tenkte.’»

Det var den siste gangen hun ble syk av malaria. Hun fikk det aldri mer. Hun hovnet ikke en gang opp etter myggstikk, slik hun hadde gjort før.

Se:

https://www.nb.no/items/5533864ef48baa513f4e4d1ded844264?page=0&searchText=Marie%20Monsen%20B%C3%B8nnens%20makt

Spørsmålet om tro

Disse beretningene reiser spørsmålet om tro. I neste artikkel vil jeg dele mine refleksjoner om dette. 

La meg nå bare helt kort si at jeg vil skjelne mellom menneskelig tro, tro på det psykologiske plan, og guddommelig tro. For å oppleve det menneskelig umulige trengs det mer enn menneskelig tro. Vi trenger en tro vi bare kan motta fra Gud, en guddommelig tro som tilflyter oss fra Gud. Den troen får vi gjennom relasjonen med ham. Jeg vil komme tilbake til dette i neste artikkel.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!