Du leser:
Et lys i mørke: Verdens viktigste veileder

Et lys i mørke: Verdens viktigste veileder

Sten Sørensen

Jeg bøyer meg for Bibelens autoritet.

Nettopp i vår tid trenger vi å minne hverandre om viktigheten av å fylle oss med Guds Ord. Det er så mange røster som vil påvirke oss. Tidsånden er reell og sterk. Derfor er det tid til å befeste vårt kall og utvelgelse, og ikke minst å løfte opp Bibelens autoritet. Bibelen er vår rettesnor for liv og lære.  

«Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den.» 1 Pet 2, 2.

«Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og utrustet til all god gjerning.» 2 Tim. 3, 16 – 17.

«For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.» Heb 4, 12.

Skal aldri forgå

I dag har jeg valgt å bruke skriftsteder til å fortelle om Bibelens viktighet for oss. «Mine ord skal aldri forgå», sa Jesus. I en tid der menneskenes tanker og ord går i alle retninger, har vi noe fast å forholde oss til. 

Det er ikke alt i Bibelen som jeg forstår. Likefullt bøyer jeg meg for Guds autoritet og gir Guds Ord rett i mitt liv. Gud har oversikten, den har slett ikke jeg. Det er befriende at jeg tenger ikke å forstå alt.

Det er befriende at jeg tenger ikke å forstå alt.

Bibelen er mat for min Ånd. Jeg trenger den for å leve! Den gir meg god appetitt! Men den er ikke en buffé der jeg kan plukke ut bare det jeg liker. «Summen av ditt ord er sannhet». 

Hva andre har sagt om Bibelen

De fleste hjem har en Bibel – et eller annet sted. For noen er den kilden til dårlig samvittighet: Jeg burde lest mer i den. Dårlig samvittighet er en dårlig drivkraft. Her vil jeg gi deg noen andre argumenter. Se hva andre har sagt om Bibelen:

Abraham Lincoln: «Jeg tror Bibelen er den beste gave Gud noensinne har gitt menneskene. Alt det gode fra verdens frelser formidles til oss gjennom denne boken.»

Dronning Victoria: «Denne boken er forklaringen på Englands storhet.»

Charles Dickens: «Det nye testamentet er den beste bok verden noensinne har kjent eller kommer til å kjenne.»

C. H. Spurgeon: «Støv på din Bibel er rust på din sjel.»

Les også
Overblikk: Matteus 14-28

Guds levende ord

Bibelen er mer enn en kulturformidler. Den er mer enn ei bok som gir gode råd. Bibelen er Guds levende Ord til oss. Den formidler oss veien til Gud og er derfor verdens viktigste bok!

Jeg anbefaler å lese i Bibelen regelmessig. Noen vers om gangen kan være en god begynnelse. Les og mediter over det du har lest.

Det vil øke din livskvalitet å ha et aktivt forhold til Bibelen. Da kan du bedre navigere gjennom livets vanskelige farvann. 

Det vil øke din livskvalitet å ha et aktivt forhold til Bibelen

Bønn: «Takk for andres vitnesbyrd om Bibelen. Takk for eget vitnesbyrd. Jeg takker deg, Gud, over at vi har Guds Ord så rikelig iblant oss. Det er mat for vår sjel. Jeg bøyer meg for Bibelens autoritet. Ditt Ord er sannhet. Hjelp meg å ta til meg av ditt ord og å holde fast ved det. Amen.» 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!