Du leser:
En ynkelig fange som aldri ble glemt

En ynkelig fange som aldri ble glemt

Avatar photo

La deg som Paulus, være følsomme for Den hellige ånds røst og la deg lede av ham.

«… bli som jeg, bare uten disse lenkene.» Apg 26, 29

Et historisk øyeblikk som vi kan lære mye av:

Det var en ynkelig skikkelse som stod der i audienssalen, lenket som han var. Foran ham tronet de mektigste i landet – den romerske landshøvdingen Festus, kong Agrippa og hans søster Berenike (Apg 25, 23).

Men det er ikke på grunn av disse mektige, som landshøvdingen Festus og de andre, at denne begivenheten fortsatt omtales. Tvert imot, hendelsen hadde vært glemt om det ikke hadde vært for mannen i lenker, Paulus.

Ferdiglagte gjerninger

Et par år senere sitter Paulus i Rom, også nå i lenker, og skriver Efeserbrevet. Her skriver han blant annet: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Ef 2,10). Nettopp det at han sitter lenket i Rom er en slik ferdiglagt gjerning. Han sitter der fordi det er Guds plan at han skal tre frem for keiseren, som han har anket sin sak inn for (Apg 27,24).

På samme måte er det som skjedde i audienssalen, med Festus, Agrippa og Berenike til stede, en ferdiglagt gjerning – som også danner opptakten til at Paulus skulle få tre frem for keiseren. Den tidligere landshøvdingen, Feliks, hadde etterlatt Paulus som fange. Festus som overtok etter Feliks, visste ikke hva han skulle mene om Paulus’ sak.

Kunne bli manipulert

Paulus forstod at det var fare for at Festus kunne bli manipulert av de jødiske lederne, og han anket derfor, som romersk borger, sin sak inn for keiseren. Festus måtte da sende et skriv til keiseren om denne saken, men han var usikker på hva han skulle skrive. Så fikk han plutselig uventet hjelp. Kong Agrippa og hans søster Berenike kom på besøk.

Denne Agrippa er Agrippa II, oldebarn av Herodes den store som prøvde å drepe Jesusbarnet (Matt 2) – og sønn av den Herodes som forsøkte å henrette Peter (Apg 12). Agrippa II var konge i nord, med Caesarea Filippi som hovedstad. Han var en ekspert på jødiske forhold og kjente nok også til den kristne tro. Da landshøvdingen Festus fortalte ham om Paulus, ville han gjerne høre ham. Derfor ble det arrangert en høring i audienssalen hvor Paulus skulle få legge frem sin sak.

Tenk hvilke ferdiglagte gjerninger! Her får Paulus vitne og forkynne for landshøvdingen Festus – og kong Agrippa og Berenike, oldebarn til den Herodes som ville drepe Jesusbarnet, og barn av den Herodes som forsøkte å henrette Peter. Og Agrippa sier: «Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen» (Apg 26, 28). 

Det er godt mulig at Agrippa fikk Festus til å skrive et skriv som førte til frikjennelse for Paulus etter hans første fangenskap i Rom (Apg 28, 30-31). Agrippa mente at Paulus kunne ha blitt løslatt (Apg 26, 32). Det er mye som tilsier at Paulus ble frigitt og virket videre, før han ble arrestert på nytt og ble martyr.

Det er mye som tilsier at Paulus ble frigitt og virket videre, før han ble arrestert på nytt og ble martyr.

Les også

Kanskje fikk ikke bare Nero, som var keiser på Paulus’ tid, men også Titus, en senere keiser, høre Paulus’ vitnesbyrd – på grunn av Berenike. Hun lyttet også på Paulus’ tale. Titus forelsket seg nemlig i Berenike da han ledet den romerske hæren som slo ned det jødiske opprøret år 70 e.Kr. Fra år 75 var hun hans samboer i Rom. Han ville gifte seg med henne, og hun kunne ha blitt dronning i Romerriket. Men fordi hun var jødinne var motstanden mot henne fra innbyggerne i Rom for stor, og han sendte henne vekk. Men hvem vet, kanskje fortalte hun Titus om Paulus og den talen hun hørte av ham?

Følsomhet for Ånden

Paulus gikk inn i disse ferdiglagte gjerningene fordi Gud hadde lagt dem ferdige for ham. Men det skyldtes også at Paulus var lydhør for Den hellige ånds tale. Da han var på vei til Jerusalem, sa Paulus til de eldste i Efesos: «Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, men Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg» (Apg 20, 22-23).

Profeten Agabus profeterte også om dette, og de som var sammen med ham, ba da Paulus om ikke å dra til Jerusalem. Men han sa til dem: «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn» (Apg 21, 13).

Også for deg og meg ligger det ferdiglagte gjerninger og venter, gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss. Alle gjerninger Gud gir oss, er viktige. Hva de kan lede til, har ikke vi oversikt over. La oss derfor, som Paulus, være følsomme for Den hellige ånds røst og la oss lede av ham.

Alle gjerninger Gud gir oss, er viktige. Hva de kan lede til, har ikke vi oversikt over.

Caesarea

Det var i Caesarea Paulus fikk tale til kong Agrippa, Berenike og landshøvdingen Festus, likesom også den tidligere landshøvdingen Felix. I dag drar man som turist til Caesarea for å se ruinene av denne byen. Når man gjør det, kan man tenke tilbake på de historiske begivenhetene som fant sted her, som Apostlenes gjerninger forteller om. Det var her Paulus talte til Agrippa, Berenike og de andre (Apg 24-26). Og det var her, flere år tidligere, at Peter forkynte for den romerske offiseren Kornelius, og gjennombruddet for misjon blant hedningene fant sted. Vi skal få regne med den samme Gud i dag.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!