En sniktitt inn i himmelen…

Avatar photo

Vi har alle lurt på det, tenkt på det, sunget sanger om det. Hvordan blir det egentlig å komme til himmelen?

Da jeg var gutt og vokste opp på 1970-tallet satt det «gamle damer med hatt» på benkeraden foran meg i kirken og sang sanger om at «han skal åpne perleporten», og fra talerstolen ble det prekt om gater av gull.

Jeg forsto aldri hva poenget var med å glede seg til dette. Hva skal vi med perler og gull hvis poenget ikke er å smykke seg med dem? I dag har jeg nok et litt annet forhold til Johannes Åpenbaring kapittel 21.21 der vi kan lese om perleporter og gater av gull. Jeg tenker at det er ufattelig vakkert der oppe, og ting som er uoppnåelig for de fleste her nede vil være tilgjengelig der oppe.

Det er ikke spart på noe. Vi skal ha det beste når vi kommer dit. 

Temaet «hvordan er det i himmelen» er veldig stort og vil garantert sprenge rammene for en artikkel som dette, derfor tenkte jeg bare at vi skulle få en sniktitt som Jesus selv har gitt oss i Lukas evangelium 16, inn i himmelen.

Midt i kapittel 16 i Lukas evangelium (vers 19) begynner Jesus å snakke om «den rike mannen og Lasarus». To helt vanlige mennesker i bybildet på Jesu tid som lett kan overføres til vår tid.

Overført til 2024

Den rike mannen ville i 2024 hatt en dyr bil, et flott hus, høy inntekt, status og anerkjennelse. Lasarus ville vært en av dem vi ser på gata som ikke har noe hus, hjem eller inntekt. Kanskje ville Lasarus hatt et rusproblem, eller vært en klient i psykiatrien.

Slik sett vil Jesus fortelling i Luk 16,19 ha vært en glimrende lignelse som kunne hatt overføringsverdi til vår tid. Det er imidlertid ingen lignelse Jesus forteller denne dagen. Det er en fortelling om to levende personer som dør omtrent samtidig. At det er en fortelling og ingen liknelse er viktig for å forstå hva Jesus forteller oss om himmelen og paradis.

Jesus beskriver først hvordan disse to mennene dør omtrent på samme tid. Lasarus har tatt imot frelse og blir hentet til «Abrahams skjød». Dette er et sted som med all rimelighet må kunne likestilles eller ha sin parallell med «paradis» som Jesus sier at han skal ta med seg den ene røveren på korset til i Luk 23, 43.

Jesus beskriver hvor fullt av lidelser det jordiske livet til Lasarus har vært, og det ligger i kortene at Lasarus kommer til å få det bedre i himmelen enn han hadde det på jorden.

Den rike mannen, som vi aldri få vite navnet på, beskrives som en som har levd i «sus og dus» her nede på jorden. Han har aldri manglet noen ting mens han var i live som menneske.

En uoverkommelig kløft

Vi forstår av fortellingen at han ikke har prioritert sin egen frelse, og at han ikke har tatt imot Jesus som Herre i sitt liv. Han kommer derfor til dødsriket, et ventested for helvete,  som blir motsatsen til paradis, som er ventestedet for himmelen.

Det er en uoverkommelig kløft mellom de to menneskene som venter på hvert sitt utfall i en evighet som venter de begge. Jesus beskriver at de kan se hverandre, de kan rope til hverandre og kommunisere over kløften.

Det er interessant å lese hvordan Jesus er tydelig på at den rike mannen er på vei til evig fortapelse og pine mens Lasarus er på vei til himmelen. Det er her lite tvil om hva Jesus ville ment dersom Han hadde vært en del av de siste dagers debatt i pressen om hvorvidt det finnes et helvete som venter på alle som ikke har gitt sitt liv til Jesus mens de hadde anledning.

Det er interessant å lese hvordan Jesus er tydelig på at den rike mannen er på vei til evig fortapelse og pine mens Lasarus er på vei til himmelen.

Jesus sier at den rike mannen lider av tørst i den varme ilden som piner ham. Han roper over til Abraham og ber om å få sendt over litt vann. Abraham svarer at det ikke er mulig for noen å komme fra den ene siden til den andre. 

Himmel eller helvete

La oss stanse litt midt i denne historien og oppsummere hva Jesus forsøker å fortelle oss om det vi skal oppleve etter at vi dør;

Når vi dør skal vi enten til himmelen eller til helvete. Du kommer til en av stedene uansett, og det finnes ikke noe unntak. Alle mennesker skal videre til et av disse stedene. Vi skal leve i evighet i den tilværelsen vi havner i, og det er ikke mulig å bytte plass etter at man har havnet på sitt sted.

Valgfriheten og handlefriheten til å posisjonere oss for å havne i himmelen, eller i helvete avgjøres mens vi er i live her nede på jorda. I det øyeblikk vi trekker vårt siste åndedrag i dette livet så er avgjørelsen tatt for all evighet.

Valgfriheten og handlefriheten til å posisjonere oss for å havne i himmelen, eller i helvete avgjøres mens vi er i live her nede på jorda.

Vilkåret for å komme til himmelen er at man tror på Jesus Kristus og gir sitt liv til ham mens man lever her nede på jorden. Dette kan vi lese mer om i Joh 3, 16 der Jesus fastslår tydelig at de som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det samme kan vi lese om i Rom 10,10.

Det er viktig at det er en gjennomtenkt og reell beslutning som viser seg i praktisk handling og livsførsel. Det holder ikke bare å kalle seg kristen, man må vise med sitt liv og bekjenne med sin munn at man tror på Jesus.

Les også

Etter at vi dør på jorden, vil de som tror på Jesus leve videre i paradis, og etter hvert i himmelen. Vi kommer ikke til å oppleve døden, men vi blir hentet til en venteplass som kalles paradis, og i dette kapitlet i Lukas kalles stedet «Abrahams skjød». 

Med sansene i behold

Vi forstår av teksten vi leser i Luk 16 at vi i evigheten vil ha våre sanser i behold. Den rike mannen var tørst og ba om vann. Han så at Lasarus var hos Abraham på den andre siden av kløften, og han ropte til Abraham og ba om vann. Han argumenterte med at han ble pint på grunn av varmen fra ilden.

Jesus beskriver med andre ord at menneskene lever videre i dødsriket og i paradis med fulle sanser i behold. Den rike mannen både ser, hører, snakker, tørster og føler varme.

Videre i teksten roper den rike mannen til Abraham. Han kaller ham ved navn, og ber ham sende Lasarus over med vann. Jesus forklarer dermed at i det nye livet i evigheten så kommer vi til å både huske de vi har sett på jorden (Lasarus), og kjenne igjen de samme folkene i himmelen.

Fortellingen går enda lenger enn dette, for den viser oss også at den rike mannen kjenner igjen Abraham, som han aldri kan ha sett i live på jorden. Han må ha fått en eller annen form for overnaturlig kunnskap om hvem han kommuniserer med over kløften. 

Hvis vi nå leser videre i historien fra Luk 16, 27 og utover til og med vers 32 så ser vi at den rike mannen får nød for sine gjenlevende slektninger på jorden. Han bønnfaller Abraham om å sende Lasarus til jorden for å advare sine gjenværende slektninger. Heller ikke dette forslaget går Abraham med på. I korte trekk sier Abraham at hvis de gjenværende slektningene på jorden ikke lar seg overbevise av Guds ord, så hjelper det heller ikke at de får besøk fra himmelen. 

Vil huske våre kjære

Fortellingen viser også at vi når vi kommer i til himmelen så kommer vi til å huske de som er her nede, og som fortsatt er i live på jorden. Vi kommer til å ha en nød for dem, og vi kommer til å tenke på dem. Den rike mannen forsøker å gå via Abraham for å få det til, men han lykkes ikke med å ta kontakt. Vi kommer fortsatt til å ha evnen til å resonnere og argumentere, jamfør diskusjonen mellom den rike mannen og Abraham, men vi kommer ikke til å ha muligheten til å kommunisere med venner og slektninger som fortsatt lever på jorden.

Med disse setningene har Jesus understreket viktigheten av at vi alle tar Guds ord på alvor og forholder oss nøye til det som står skrevet der.

Gjennom 13 små vers i Luk 16 har Jesus vist oss store ting inn i det himmelske. Mange av svarene på ting vi alle lurer på finnes mellom linjene i disse versene og historien som handler om Lasarus og den rike mannen.

Hovedbudskapet i historien handler om å sørge for å ha himmel-billeten i orden før man reiser herfra slik at du vet hvor du havner i evigheten. Dette er det viktigste i historien. Men du verden hvor mye spennende informasjon om oss som individer i det himmelske som finnes mellom linjene i denne historien, og det beste er at alt kommer rett fra Jesu egen munn.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!