Tiende

#76 | Gud og Mammon: tillit til Gud i økonomiske bekymringer | Med Terje Dahle

Sennep-podden | Gud og Mammon: tillit til Gud i økonomiske bekymringer

«Jesus bruker faktisk veldig mye tid på økonomi. Han skjønner at dette er noe vi…

Del 4 «Familien i fokus»: Rikdommens bedrag

Da Jesus underviste om rikdommens bedrag, var han ikke fordømmende overfor de som var rike,…