Tidsklemma

Mulighetene som ikke kommer tilbake

Det er når barna er små og bor hjemme at foreldrene har den beste anledningen…