Terrorisme

Israel i flammer: Hvorfor er dette det verste året for terrorangrep siden 2005? (eng)

Israel is experiencing the worst year in terms of terror attacks since 2005. Why is…

Volden som underminerer Israel

Det finnes tilfeller da man som forsvarer av Israel og overbevist om jødenes rettferdige sak…