Sofie Braut

For woke – for mye!

Verden er radikalt endret siden årtusenskiftet – hva er i ferd med å skje? Noe…