Skape

Fra idé til suksess: Slik kan du forløse din kreativitet

Gud er kreativ. Han skapte alt ut av intet. Selv om vi aldri kan få…