Sannhet

Navigating Truth in this Cultural Moment | Episode 227 | Conversations with John and Lisa Bevere

Å stå i sannheten i dette kulturelle øyeblikket | Samtaler med John og Lisa Bevere

How does the power of love, grace, and truth influence our life choices?Amidst conflicting narratives…

Kan vi snakke om løgn?

Vi lever i en verden hvor det er vanskelig å skille mellom sannheter og halvsannheter.…