Sangstiler

Har Gud en favoritt-sangstil?

Sang- og musikk i kristen sammenheng har til alle tider vært gjenstand for uenighet og…