Russ

Ruth (18) er russ i år: Velger russetid med kors på russedressen

Finnes det et annet alternativ enn å slenge seg med de store festenee, når man…