Rettferdighet

Bibelkvarteret: Justice – Guds rettferdighet i verden #4 Restorativ rettferdighet & wokeideologi

Evangeliet utfordrer deg til å se bort fra alle gruppetilhørighetene du kan unnskylde deg med.…

Bibelkvarteret: Justice – Guds rettferdighet i verden #3 Distributiv rettferdighet

I forrige episode snakket jeg om den retributive rettferdigheten, altså prosessen rundt hvordan Gud erklærer…

Bibelkvarteret: Justice – Guds rettferdighet i verden #2 Retributiv rettferdighet

Forrige episode avsluttet med at rettferdighet er et av nøkkelordene i Bibelen, og nevnes hundrevis…