Prestasjon

Generasjon prestasjon

Vi lever midt i en prestasjonskultur. Det handler om å bli sett, hørt, lagt merke…