Penger

#76 | Gud og Mammon: tillit til Gud i økonomiske bekymringer | Med Terje Dahle

Sennep-podden | Gud og Mammon: tillit til Gud i økonomiske bekymringer

«Jesus bruker faktisk veldig mye tid på økonomi. Han skjønner at dette er noe vi…