Paven

Liv & Lederskap med Daniel Sæbjørnsen: Ep. 47 – Oreste Pesare om den karismatiske bevegelsen i den katolske kirke og taler paven i tunger?

Denne månedens Liv & Lederskap tilhører sjeldenhetene. Daniel har nemlig gleden av å samtale med…