Pakt

Gud ønsker å ha et partnerskap med deg (eng)

The Bible’s main way of talking about God’s relationship to humanity is the image of…