Onani

Mammashjerte: Sex

Som tittelen avslører: I denne episoden tar Cathrine & Kristina en prat om temaet «sex».

OK or Out of Bounds? Our Unfiltered Thoughts on Sex Within Marriage | Episode 22

OK eller utenfor grensene? Våre ufiltrerte tanker om sex i ekteskapet (eng)

Is it better to test-drive the car before buying it? What about sex toys, masturbation,…