Omvendelse

Livsviktig å forkynne omvendelse i vår tid

Hvordan blir du en kristen? Når blir du kristen? Hva vil det si å være…