Nasjoner

Forvandle byer og nasjoner – gjelder det meg?

Jesus lærte disiplene å be «La riket ditt komme, la din vilje skje på jorden…