Nåde

Gud er ikke sint på folk

Evangeliet er en enestående, suveren og radikal frelsesvei for alle, badet i Guds kjærlighet. Evangeliet…