Meningen med livet

Det evige spørsmålet: Er det noen dypere hensikt med vår eksistens?

Artikkelen under er et innspill til samtale om Gud, for eksempel i en evangeliseringssituasjon. Hvordan…