Menighetsvekst

Det var ubehagelig å se filmen «Jesus Revolution

Å se filmen «Jesus Revolution» tvang meg inn i en ubehagelig evaluering-prosess rundt hva vi…