Ledertrening

Å lede seg selv: Lederskapets største utfordring

Del 1 Jesus både viste oss og fortalte hvor radikalt kompromissløse kristne ledere bør være…