Lederskap

DEL 2 av 2: Hvordan takler du Benny Bråkmaker? 5 hjelpetiltak.

Hvordan håndterer du som leder Benny Bråkmaker, Ulydige Ulla og Frekke Frida i praksis? Les…

Ut av stressfellen

Stress, angst og frykt er noe som de fleste i dagens samfunn opplever mer eller…

Fiendens Lokkemat - Bait of Satan

Fiendens lokkemat del 3: Min far, min far

Ingen leder er perfekt. Selv gudfryktige ledere gjør feil. John skiller mellom en leders posisjon…

Del 6 «Pinsens venner»: Kontorisert kristendom

Kanskje er ingenting mer utfordrende for den moderne pastoren enn å verne om sitt eget…

Del 4 «Pinsens venner»: Drakampen på LED

Når produksjonsleder og predikant står i tautrekking. Les del 1: Fra vekkelse til produksjonsmøter – hva…

Du leder best når du er en tjener

Jesu lederskap består i både å øve innflytelse på mennesker så de blir permanent forandret,…

Konfliktløsning – en nødvendighet for kristne ledere

Kan vi eliminere konflikter helt, eller er de en del av livet og læringsprosessen? Vi…

Knut Idland blir ny daglig interimleder i Pinsebevegelsen

– Jeg gleder meg til å få et bedre grep om helheten av det pinsebevegelsen…