Kvinner i tjeneste

Del 3:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Paulus’ kvinnesyn

Paulus’ kvinnelige medarbeidere både underviser og opptrer med kirkelig myndighet overfor menn. I denne artikkelserien…

Del 2:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Kvinner kan med frimodighet tre inn i fulltidstjeneste

Kirkeledere bør legge til rette for at kvinner kan inneha alle slags ledertjenester, skriver John…

Kvinner i Guds rike: Hvem kan bli pastor?

Sten Sørensen, forfatter, pastor og styreleder i Troens Bevis, har nylig kommet ut med boken…