Kultukrigen

Kulturkrigen: Vekkelsesrapport fra Asbury

Steinar forteller om turen til Asbury og vi snakker om hva vekkelse er, hvorfor vi…