Kristne skoler

Hans Nielsen Hauge grunnskoler: Der tro møter kvalitet

En god kristen skole vektlegger kvalitet i alle ledd der hvert barn skal bli sett…