Kristne skoler

Demonstrerte for kristne friskoler

Onsdag ettermiddag sto kristne friskoler samlet for å protestere mot regjeringens forslag om nedkutting av…

Hans Nielsen Hauge grunnskoler: Der tro møter kvalitet

En god kristen skole vektlegger kvalitet i alle ledd der hvert barn skal bli sett…