Kjønn

#75 | Kjønnsideologi – en samtale med innestemme | Med Marianne Brattgjerd

Sennep-podden | Kjønnsideologi – en samtale med innestemme

«I Norge er det lettere å skifte juridisk kjønn enn å endre etternavn.» Vi skal…