Jobb

Alt ærlig arbeid ærer Gud

Kallet til å bli misjonær, prest eller predikant er ikke mer åndelig enn andre yrker.…