Jesus Revolution

Jesus Revolutions europaturné: Over 1.000 har søkt frelse

Etter vel halvkjørt løp av Jesus Revolutions europaturné, har 30 land blitt besøkt og over…