Hellige Ånd

Step Into Your Purpose | Be Bold In Sharing Jesus

Tre inn i din hensikt | Vær frimodig i å dele Jesus (Eng)

Når vi blir Jesu etterfølgere, trer vi inn i vår identitet. Vi får et nytt…