Godhet

Uten Gud finnes hverken godhet eller ondskap

Det er umulig å definere hva som er «godt» uten å beskrive det i relasjon…