Forkynnelse

Kulturkrigen: Hva betyr det egentlig med et forbud mot forkynnelse i skolen?

I dag blir den nye opplæringsloven vedtatt der forbudet mot forkynnelse blir utvidet til å…