Forbilde

«Bibelens forbilder» Del 3: Modig, djerv og trofast

David er et forbilde gjennom sin livsførsel, sin trofasthet og det gudsnærværet han bar med…

Medvandrere ønskes

Det er et skrikende behov for voksne kristne som kan veilede neste generasjon. Etter 44…