Evig liv

Veien fra sorg til håp

Guds evige løfte dreier seg om fra døden til livet, i Kristus. Jeg satt på…