Disippeltrening

Nå trengs det disippelgjørings-vekkelse!

Ingen blir en disippel av Jesus ved å sitte på søndagsmøter og lytte til en…