Disiplene

En CV-analyse av Jesu disipler: Hvem er mest kvalifisert?

TIL: Jesus, Josefs sønn, snekkerverksted, Nasaret, Galilea 25331 FRA: Jordan Management Consultants, Jerusalem, Israel 26544…