Byer

Byens betydning i Bibelen og Guds plan med den (eng)

Utforsk temaet «byer» gjennom hele Bibelens historie – fra den første byen Kain bygde til…

Forvandle byer og nasjoner – gjelder det meg?

Jesus lærte disiplene å be «La riket ditt komme, la din vilje skje på jorden…