Bibeloversettelse

Er alle bibeloversettelser like gode?

Er det best med en oversettelse som gjengir meningen på godt norsk, eller en som…