Bevis

Hvorfor blir noen ateister og andre kristne?

Er det slik at de som ikke tror på Gud gjør det fordi de er…