Barnearbeid

DEL 2 av 2: Hvordan takler du Benny Bråkmaker? 5 hjelpetiltak.

Hvordan håndterer du som leder Benny Bråkmaker, Ulydige Ulla og Frekke Frida i praksis? Les…