Åndelig krig

Den åndelige krigen om din oppmerksomhet | Samtaler med John og Lisa Bevere (eng)

In a world vying for our allegiance, the challenge to fix our eyes on Jesus…